วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกาตาร์

 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกาตาร์

เอกสารที่จำเป็นสำหรับประเภทของวีซ่าแต่ละประเภท ได้แก่ :
1. วีซ่าทางราชการ
1.1 หนังสือเดินทางที่ออกโดยทางราชการหรือหนังสือเดินทางการทูต

1.2 จดหมายจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย พร้อมระบุชื่อและหมายเลขหนังสือเดินทางของเจ้าหน้าที่ / นักการทูตที่เดินทางมายังประเทศกาตาร์และวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการอยู่อาศัย (ภาษาอังกฤษ)
1.3 รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังไม่ใช่สีขาว
1.4 แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.gov.qa
1.5 การดำเนินการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

1.6 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกาตาร์


      – สมัครวีซ่าท่องเที่ยวออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.gov.qa หรือติดต่อได้ที่สถานทูตกาตาร์ประจำประเทศไทย พร้อมยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือรับรองการจ้างงาน พร้อมระบุเงินเดือนและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (Bank Certificate) (ภาษาอังกฤษ)
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีฟ้าเท่านั้น
 • สำเนาการจองที่พัก / โรงแรม
 • สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน
 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสถานทูตกาตาร์ประจำประเทศไทย
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจำนวน 1,200 บาท + ค่าบริการ 2000 บาทต่อ 1 ท่าน (2 ท่านขึ้นไป = 1500 บาทต่อท่าน) * ค่าบริการคิดเป็น 10% สำหรับค่าบริการเท่านั้น
 • หนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฏหมายและมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

 

 วีซ่าทำงานประเทศกาตาร์


      – สำหรับพนักงานของ บริษัท ที่มีคู่ค้าทางธุรกิจ (ผู้สนับสนุน) ในประเทศกาตาร์ ควรขอให้คู่ค้าออกวีซ่าให้ด้วย ผ่านทางแผนกตรวจคนเข้าเมืองในเมืองโดฮา

 •  หนังสือสัญญาของลูกจ้าง
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
 • จดหมายเชิญจากประเทศกาตาร์ (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (Bank Certificate) (ภาษาอังกฤษ)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีฟ้าเท่านั้น
 • สำเนาการจองที่พัก / โรงแรม
 • สำเนาเครื่องบินโดยสาร
 • เอกสารที่กรอกใบสมัครแล้วครบถ้วน
 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าจำนวน 2,400 บาท ( ไม่รวมค่าบริการ)

ข้อควรปฏิบัติ กาตาร์เป็นประเทศมุสลิม นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงควรแต่งกายให้มิดชิด สวมผ้าคลุมปิดไหล่และขา หลีกเลี่ยงการใส่มินิสเกิร์ตและกางเกงรัดรูป ไม่ควรนำแอลกอฮอล์เข้ามา เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งคู่รักควรหลีกเลี่ยงการแสดงออกในที่สาธารณะ เนื่องจากวัฒนธรรมไม่อนุญาต  

ข้อมูลเพิ่มเติม   

ที่อยู่ 87/1 ถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

ที่อยู่ ชั้น 14 อาคาร แคปปิตอลทาวเวอร์, ออสซีซั่นเพลส

แผนกกงสุลสถานทูตกาตาร์

เวลาเปิดทำการ 09.00-12.00 น. ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-660-114

CHARMING MOROCCO 9D6N (เม.ย.60) PTW-AF010

9 วัน 6 คืน  ประทับใจกับมนต์เสน่ห์ของ นครสีฟ้าเชฟชาอูน (Chefchaouen) ชม เมือ...
Book Now!
55,999

HILIGHT MOROCCO 8D5N (เม.ย. – พ.ค.60) PTW-AF009

  8 วัน 5 คืน  ประทับใจกับมนต์เสน่ห์ของ นครสีฟ้าเชฟชาอูน (Chefchaouen) ชม เมืองโบราณโรมันโวล...
Book Now!
49,999

แอฟริกาใต้–แซมเบีย-บอตสวานา 9 วัน 6 คืน (ม.ค. – ธ.ค.60) PTW-AF008

 9 วัน 6 คืน  มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและความงามที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – เทเบิ้ล ...
Book Now!
110,900

แซมเบีย-บอตสวานา-นามิเบีย 9 วัน 6 คืน (ม.ค. – ธ.ค.60) PTW-AF007

9 วัน 6 คืน  มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและความงามที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม ลิฟวิ่งสโตน(ประเทศแซมเบีย)ชมน้ำตกวิตอเรียที่ยิงใหญ่ที่สุดใ...
Book Now!
106,900

แอฟริกาใต้ – นามิเบีย 10 วัน 7 คืน (ม.ค. – ธ.ค.60) PTW-AF006

10 วัน 7 คืน  มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและความงามที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – เทเบิ้ล เมาท์เท่นส์ – ซันซิตี้ – วินด์ฮุก...
Book Now!
126,900

Tanzania – Kenya Package tour 8 Days 5 nights (ม.ค.-ธ.ค.60) PTW-AF005

8 วัน 5 คืน  เชิญท่านท่องแดนซาฟารีดินแดนประเทศ แทนซาเนียและเคนย่า ตามล่าหา Big 5 หรือเจ้าป่าแห่งแอฟริกา สิงโต เสือดาว ช้าง...
Book Now!
169,500
12