วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา และ ติดต่อธุรกิจประเทศกัมพูชา (เขมร)

หนังสือเดินทางธรรมดา ของไทย สามารถเดินทางเข้าไป ท่องเที่ยวเขมร หรือ กัมพูชา ได้โดย ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา

เอกสารสำหรับประกอบการขอยื่นวีซ่า (กรณีอยู่มากกว่า 14 วัน)

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • ทุกสัญชาติ สามารถทำวีซ่าที่หน้าด่าน หรือ Visa on Arrival ได้
 • (ชาวต่างชาติ) สำเนาหน้าวีซ่าประเทศไทย หรือ สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าประเทศไทย
  หมายเหตุ ** กรณีเดินทางทางเครื่องบิน
  1.ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  2.ใบจองโรงแรม

********************************************************************

ค่าธรรมเนียม

 • วีซ่ากัมพูชา/เขมร 1,100 บาท ( 30USD )
 • รับในวันรุ่งขึ้น เวลา 00-12.00 น.
 • หากต้องการรับเลย ค่าธรรมเนียม 1,200 บาท ( 35USD )
 • ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ  3  วัน

********************************************************************

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต กัมพูชาประจำประเทศไทย

518/4 รามคำแหง 39 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-957-5851-52

ประเทศกัมพูชา

ทัวร์พม่า บินตรงเชียงใหม่ ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม BMM002

3 วัน 2 คืน  บินตรงเชียงใหม่   ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม **  ครบที่สุด  ระหว่างเดินทางไม่มีจ่ายเพิ่ม  ** สักการะ  2  มหาบูชา...
Book Now!

FUNNY SKI SNOW HOKKAIDO (ม.ค.61)PWT-JP058

ไฮไลท์ของโปรแกรม บินตรง กรุงเทพฯ – ซิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE...
Book Now!

MAGIC SNOW HOKKAIDO (ธ.ค.-ม.ค.61)PWT-JP057

ไฮไลท์ของโปรแกรม บินตรง กรุงเทพฯ – ซิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE...
Book Now!

MAGIC SNOW TOKYO (ธ.ค.60)PWT-JP056

ไฮไลท์ของโปรแกรม • บินตรง ดอนเมือง–นาริตะ เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 777–200 ER (415 ที่นั...
Book Now!

SURPRISE TOKYO OSAKA (ต.ค.-ธ.ค.60)PWT-JP055

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ            เพลิดเพลินกับสโนว์สเลด ณ ลานสกี ฟูจิ เท็น  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่...
Book Now!

EASY FUNNY SNOW IN TOKYO (ธ.ค.60)PWT-JP054

...
Book Now!