วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา และ ติดต่อธุรกิจประเทศกัมพูชา (เขมร)

หนังสือเดินทางธรรมดา ของไทย สามารถเดินทางเข้าไป ท่องเที่ยวเขมร หรือ กัมพูชา ได้โดย ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา

เอกสารสำหรับประกอบการขอยื่นวีซ่า (กรณีอยู่มากกว่า 14 วัน)

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • ทุกสัญชาติ สามารถทำวีซ่าที่หน้าด่าน หรือ Visa on Arrival ได้
 • (ชาวต่างชาติ) สำเนาหน้าวีซ่าประเทศไทย หรือ สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าประเทศไทย
  หมายเหตุ ** กรณีเดินทางทางเครื่องบิน
  1.ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  2.ใบจองโรงแรม

********************************************************************

ค่าธรรมเนียม

 • วีซ่ากัมพูชา/เขมร 1,100 บาท ( 30USD )
 • รับในวันรุ่งขึ้น เวลา 00-12.00 น.
 • หากต้องการรับเลย ค่าธรรมเนียม 1,200 บาท ( 35USD )
 • ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ  3  วัน

********************************************************************

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต กัมพูชาประจำประเทศไทย

518/4 รามคำแหง 39 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-957-5851-52

ประเทศกัมพูชา

ทัวร์พม่า บินตรงเชียงใหม่ เฮง เฮง ท้ายปี 4 วัน 3 คืน ย่างกุ้ง – หงสาวดี – อินทร์แขวน

ทัวร์พม่า บินตรงเชียงใหม่ เฮง เฮง ท้ายปี 4 วัน 3 คืน ย่างกุ้ง - หงสาวดี – อินทร์แขวน เสริม วาสนา  โชคลาภ  สุขภาพ สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพร  4 ใน 5 องค์เทพทันใจ  บูชา 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมโชคลาภ  เสริมบารมี  สุขภาพ เมนูพิเศษ!!  ชาบูชิ บุฟเฟ่ต์  , กุ้งแม่น้ำเผา , สลัดกุ้งมังกร , เป็ดปักกิ่ง
Book Now!
15,999

คุ้มขันโตก เชียงใหม่ อาหารและการแสดงพื้นเมือง

คุ้มขันโตก เชียงใหม่ อาหารและการแสดงพื้นเมือง “คุ้มขันโตก”...
Book Now!
450

TAIWAN DREAM DESTINATION CHN – PWT052

TAIWAN DREAM DESTINATION 6D 4N เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวน...
Book Now!
19,777

TAIWAN GOOD VACATION CHN – PWT051

TAIWAN GOOD VACATION 7D 5N เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ณ อุทยานแห่งช...
Book Now!
23,777

ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก PWT – LAO004

  กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – วัดโพนเพา – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา – ตักบาตรข้าวเหนีย...
Book Now!
13,900

SUPERSTAR GEMINI สิงคโปร์-มะละกา-สิงคโปร์ 3วัน2คืน PWT – CRX006

3 วัน 2 คืน สิงคโปร์-มะละกา-สิงคโปร์  ท่าเรือ HarbourFront Centre – เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน มะละกา ประเทศมาเลเชีย – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด Day1...
Book Now!
11,700