วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซ

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง – อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายหน้าตรง – 4.5 x 3.5 ซ.ม. 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
 3. หลักฐานการเงิน – Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และ Bank Guarantee (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. หลักฐานการทำงาน – กรณีเป็นเจ้าของกิจการหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD),กรณีเป็นพนักงานหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท,กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 8. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 9. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 10. ใบจองโรงแรม,ตั๋วเครื่องบิน
 11. แผนการเดินทาง (ถ้ามี)
 12. หนังสือเชิญและหลักฐานผู้เชิญ (ถ้ามี) – หนังสือเชิญตัวจริง,สำเนาพาสปอร์ตผู้เชิญ,สำเนาบัตรประชาชนผู้เชิญ,หลักฐานการทำงานและรายได้ของผู้เชิญ (กรณีผู้เชิญออกค่าใช้จ่าย) ,เอกสารยืนยันความสัมพันธ์
 13. ประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ – มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท ตลอดระยะเวลาในการเดินทาง

 

ระยะเวลาพิจารณาหลังยื่นเอกสาร

– 7 วันทำการ หรือ มากกว่านั้น (โชว์ตัว ไม่ต้องนัดรับบัตรคิว)

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

– 2,160 บาท (ทางสถานทูตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ)

 

ค่าบริการ

– 3,500 บาท (ราคาค่าบริการจะรวม)

 1. การแปลและรับรองเอกสาร
 2. การเตรียมเอกสาร
 3. การกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 4. ทำการนัดหมายกับศูนย์ยื่นหรือสถานทูต
 5. ออกตั๋วเครื่องบิน-ใบจองโรงแรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

***ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตและอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต

 

สถานเอกอัครราชทูตกรีซ ประจำประเทศไทย

100/41 ชั้น 23 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 100 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)

โทรศัพท์ 02-6670090 ถึง 92   โทรสาร : 02-6670093  Email : gremb.ban@mfa.gr  Website : www.mfa.gr/en/

เวลาเปิดทำการ  วันจันทร์ – วันพุธ เวลา 10:00 – 13:00 น. และ วันพฤหัส – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 11.00 น.

 

โปรแกรมการเดินทางชมฟุตบอลโลก รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1(9 – 15 ก.ค. 61)

โปรแกรมการเดินทางชมฟุตบอลโลก 2018 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สนามเซนิต อารีน่า เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก กำหนดการเดินทาง 9 – 15 เดือนกรกฎาคม 2561  ...
Book Now!

โปรแกรมการเดินทางชมฟุตบอลโลก (23 – 28 มิ.ย. 61)

โปรแกรมการเดินทางชม ฟุตบอลโลก 2018 รอบแรก (รอบแบ่งกลุ่ม) อังกฤษ vs ปานามา สนามนิซชี่ นอฟโกรอด เมืองนิซชี่ นอฟโกรอด 23 – 28 มิถุนายน 2561   D...
Book Now!

INSIDE WALES ENGLAND (ธ.ค.60-ม.ค.61)

สกอตแลนด์ – อังกฤษ พร้อมชิอาหารขึ้นชื่อ !! Fish & Chip + เป็ดย่าง Four Season สายการบินระดับ 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ ** ส...
Book Now!

ROMANTIC FRANCE 7D4N PWT – EU059

เที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้แสนสวย..สุดโรแมนติก นีซ- เอ็กซ์อองโพรวองซ์-อาวิยอง-โมนาโค มอนเตคาร์โล-กราซ-คานส์-มาร์เซย์ โดยสายกา...
Book Now!
47,900

EASY GREAT BRITAIN 7D4N BY TG PWT – EU058

บินตรงสู่ลอนดอน….โดยสายการ “การบินไทย” TG หอนาฬิกาบิ้กเบน ทาวเวอร์ ออฟ ลอ...
Book Now!
49,900

โปรตุเกส สเปน 10D 7N BY EK PWT – EU056

10 วัน 7 คืน นำท่านบินสู่…เส้นทางแห่งเมืองมรดกโลก โปรตุเกส – สเปน ชมเมืองลิสบอน เมืองหลวงแห่งประเทศโปรต...
Book Now!
69,900