วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเมียร์มาร์

*กรณีเดินทางด้วยเครื่องบินลง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสามารถใช้พาสปอร์ตพำนักได้ 14 วัน

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง – อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายหน้าตรง – ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
 3. ใบจองโรงแรม
 4. ตั๋วเครื่องบิน

 

ตัวอย่างวีซ่าพม่า

 

ระยะเวลาพิจารณาหลังยื่นเอกสาร

– 3 วันทำการ (ยื่นผ่านสถานทูตหรือกงศุล)

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

 • 2,000 บาท 3 วันทำการ
 • 2,400 บาท 1 วันทำการ

(ทางสถานทูตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ)

 

ค่าบริการ

– 2,000 บาท (ราคาค่าบริการจะรวม)

 1. การเตรียมเอกสาร
 2. การกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 3. ทำการนัดหมายกับศูนย์ยื่นหรือสถานทูต
 4. ออกตั๋วเครื่องบิน-ใบจองโรงแรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 5. ยื่นเอกสารขอวีซ่ากับศูนย์ยื่นหรือสถานทูต

 

***ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตและอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต

 

สถานเอกอัครราชทูตเมียร์มาร์ประจำประเทศไทย

110 ถนนสาทรเหนือ แขวงคลองเตยเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์ : 02-233-2237, 02-233-7250, 02-234-4698, 02-234-0320

E-mail : myanmarembassybkk@gmail.com เว็บไซต์ : www.myanmarembassybkk.com

เปิดทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00น. (สำหรับยื่นขอวีซ่า) และ 13.00 – 15.00 น. (สำหรับรับวีซ่าคืน)

 

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา ประจำเชียงใหม่

9/9 มณีนพรัตน์ ซอย 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 052-004211  โทรสาร : 052-004216  E-mail : mcgchiangmai@gmail.com

เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00น. (สำหรับยื่นขอวีซ่า) และ 15.30 – 16.30 น. (สำหรับรับวีซ่าคืน)