วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเมียร์มาร์

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

  1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานเหลือใม่น้อยกว่า 6 เดือน
  2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2″ จำนวน 2 ใบ
  3. จดหมายหรือ หนังสือเชิญ จากบริษัทฯ หรือหน่วยงาน ในประเทศพม่า นอกจาก จดหมายเชิญแล้ว ต้องมี สำเนาเอกสาร หนังสือ จดทะเบียน ของบริษัทฯ ที่เขียนจดหมายเชิญ จาก ประเทศพม่าด้วย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

• สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
• สำเนาทะเบียนสมรส (หากมี)
• สำเนาทะเบียนบ้าน (หากมี)
• กรอกข่อมูลให้ครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
• ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศพม่า สามารถ ยื่นขอวีซ่าผ่านทางสถานทูต พม่าประจำประเทศไทยได้

 

*** ข้อมูลเพิ่มเติม ***
แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทย ที่อยู่ 132 ถ. สาทรเหนือ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
เบอร์โทรศัพท์ 02-233-2237, 02-233-7250, 02-234-4698, 02-234-0320
อีเมล์ myanmarembassybkk@gmail.com
เว็บไซต์ www.myanmarembassybkk.com
แผนกวีซ่าเปิดทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. (สำหรับยื่นขอวีซ่า หลังเที่ยงจะปิดรับคิว ดังนั้น ใครที่ต้องการยื่นขอวีซ่า ควรมาก่อนเที่ยงจะดีมาก) และเวลา 13.00-16.00 น. (สำหรับเปิดให้รับวีซ่าได้) อย่าลืมพกปากกาไปเซนต์รับรองเอกสารด้วย จะดีมาก

Myanmar Consulate General (เชียงใหม่)

มณีนพรัตน์ ซอย 3 ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200  / Tel : 062-319-5916

เวลาเปิดทำการแผนกวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. และ 13.00-16.00 น.

********************************************************************************************************************************************ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าประเทศเมียร์มาร์

ค่าบริการ + ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
ด่วน คนไทย 3,500  ต่างชาติ 3,700 บาท/เล่ม
ธรรมดา คนไทย 2,800 ต่างชาติ 3,100 บาท/เล่ม

 

หมายเหตุ: ด่วน 1 วัน หมายความว่า ขั้นตอนของสถานทูต เสร็จใน 1 วันทำการ

********************************************************************************************************************************************ข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในเมียร์มาร์

1. ไม่ควรพูดคุยเรื่องการเมืองของเมียนมาร์กับบุคคลทั่วไปที่ไม่รู้จัก
2. ไม่ควรใส่กระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นในสถานที่สาธารณะและสถานที่สำคัญทางศาสนา
3. ไม่ควรถ่ายรูปบริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ รวมถึงสถานที่ราชการ ก่อนได้รับอนุญาต และหากจะถ่ายรูปชาวเมียนมาร์ควรขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
4. ควรประพฤติสำรวมในวัดและศาสนสถาน ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
5. ใครที่ไปเที่ยวพม่าในช่วงฤดูหนาวหรือเที่ยวบริเวณเทือกเขา อย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวและเสื้อผ้าหนาไปด้วย
6. ระมัดระวังการพูดจาในเชิงลบเกี่ยวกับประเทศหรือชาวเมียนมาร์ในที่สาธารณะ เพราะชาวเมียนมาร์จำนวนมากเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
7. ประเทศพม่าใช่หน่วยในการวัดระยะทางเป็นไมล์ไม่ใช่กิโลเมตร ส่วนการขับขี่รถยนต์ให้ขับชิดขวา ไม่ขับชิดซ้าย
8. การซื้อของจำพวกเพชร พลอย หรือ สินค้าที่เป็นวัตถุโบราณควรเลือกจากร้านที่มีใบรับรองของภาครัฐหรือร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่อย่างนั้นสิ่งขิงที่คุณซื้อจะไม่สามารถนำออกนอกประเทศได้
9. ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพควรจัดเตรียมยาประจำตัวมาด้วย
10. ควรเลือกรับประทานอาหารและน้ำดื่ม จากร้านที่ถูกสุขอนามัยเท่านั้น โดยเฉพาะน้ำดื่ม ควรบรรจุอยู่ในขวด และปิดผนึกเรียบร้อย
11. ทางการเมียนมาร์อาจสั่งห้ามชาวต่างชาติเดินทางไปยังบางเมืองหรือในบางพื้นที่ที่ยังมีข้อพิพาท หาก ประสงค์ที่จะเดินทางไป ควรตรวจสอบข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย

********************************************************************************************************************************************
หมายเหตุ

  • ท่านที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา และ เดินทางโดยเครื่องบิน ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา ให้อาศัยอยู่ได้ 14 วัน สามารถเข้าประเทศพม่าได้ โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า
  • สำหรับท่านที่ เดินทางผ่านทางอื่นๆ ยังจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศเมียร์มาร์ เหมือนเดิม