วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเนปาล


เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง – อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. รูปถ่ายหน้าตรง – ขนาด 2 x 2 นิ้ว 1 รูป พื้นหลังสีขาว
 4. ใบจองโรงแรม, ตั๋วเครื่องบิน

 

***กรณีขอ Visa-on-Arrival ที่สนามบินกาฐมาณฑุ ให้เตรียมเอกสารเหมือนกับที่ยื่นขอกับทางสถานทูต แต่ต้องใช้รูปถ่าย จำนวน 2 รูป และจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็น สกุลเงินสหรัฐ (USD) (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน: 25 US$, วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 30 วัน: 40 US$ และ วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 90 วัน: 100 US$)

 

ตัวอย่างวีซ่าเนปาล

วีซ่าเนปาล

 

ระยะเวลาทำหลังยื่นเอกสาร

– 1 วันทำการ (ไม่โชว์ตัว)

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 15 วัน 900 บาท / ท่าน
 • วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 30 วัน 1,450 บาท / ท่าน
 • วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 90 วัน 3,600 บาท / ท่าน

(ทางสถานทูตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ)

 

ค่าบริการ

– 2,000 บาท (ราคาค่าบริการจะรวม)

 1. การแปลและรับรองเอกสาร
 2. การเตรียมเอกสาร
 3. การกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 4. ทำการนัดหมายกับศูนย์ยื่นหรือสถานทูต
 5. ออกตั๋วเครื่องบิน-ใบจองโรงแรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

***ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตและอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต

 

สถานเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย

4/1 ซอยปรีดีพนมยงค์ 27 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-3917240 เว็บไซต์ : www.nepalembassybangkok.com

วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. (ยื่นวีซ่า)

วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 14.30 – 16.30 น. (รับวีซ่า)

 

nepal-mountain