วิธีการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

วิธีการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

ประเทศจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีคนไทยไปเยือนเป็นจำนวนมาก ทั้งไปเที่ยว ไปดูสินค้าที่จะนำมาขายและอีกมากมาย ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะไปตามรอยประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาและปะติมากรรมอันยิ่งใหญ่ วันนี้ สำหรับใครที่อยากไปเยือนจีน เรามีเทคนิคดีๆใน การขอ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน ให้ผ่าน ง่ายๆ แค่ลองทำตามที่แนะนำ รับรองว่าได้ไปเยือนแดนมังกรแน่นอน

การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว

 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้เตรียมเผื่อไว้ แต่ปกติเจ้าหน้าที่จะส่งคืนให้)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (หากมี)
 • หนังสือเดินทางฉบับจริงและสำเนา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบจองตั๋วโรงแรม / ที่พัก แนะนำให้จองผ่านเว็บที่ให้คุณจองก่อนแล้วจ่ายทีหลัง เผื่อวีซ่าไม่ผ่านจะได้ไม่เสียดายเงิน
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น
 • แบบฟอร์ม 2013 ในการกรอกข้อมูลต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น ส่วนช่องให้ติ๊ก ให้ใส่เครื่องหมายถูก ห้ามกากบาท ข้อใดที่ไม่มีข้อมูลให้ใส่ ห้ามปล่อยว่างให้ใส่ N/A
 • ในกรณีที่ส่งตัวแทนมายื่นเอกสาร ให้นำหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นรับรองสำเนามาด้วย

แบบฟอร์มวีซ่าจีน

 

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

 • สถานที่ที่เราไปยื่นขอวีซ่า ตั้งอยู่ที่ อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม.
 • สำหรับใครที่มายื่นเอกสารต้องเดินทางมาไม่เกิน 11.30 น. ใครที่มายื่นวีซ่าให้นั่งด้านขวา หากใครที่มารับหนังสือเดินทางให้นั่งด้านซ้าย
 • ประมาณ 8.30 น. จะมีเจ้าหน้าเข้ามาจัดระเบียบแถวและตรวจเช็คเอกสารว่านำมาครบถ้วนหรือไม่ พร้อมกับสอบถามว่ายื่นแบบธรรมดาหรือยื่นแบบด่วนพิเศษ เราก็ตอบว่ายื่นแบบธรรมดา ส่วนเอกสารอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้ เจ้าหน้าที่จะส่งคืนให้ สำหรับใครที่นำมาครบ เจ้าหน้าที่จะกดบัตรคิวและพาเข้าห้องยื่นขอวีซ่า ส่วนคนที่มารับหนังสือเดินทาง ให้ต่อแถวชำระเงินได้เลย ไม่ต้องรับบัตรคิว
 • เมื่อเข้าไปข้างใน เราก็นั่งรอสักพัก เมื่อถึงคิวก็เดินไปตามช่องที่หมายเลขได้ระบุเอาไว้ (ในข้อนี้ต้องมองช่องระบุหมายเลขให้ดี เพราะจะไม่ใช้ระบบเสียง แต่จะให้ผู้มายื่นดูหมายเลขเอง) และยื่นเอกสารที่จะใช้ทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เท่าที่เห็น เจ้าหน้าที่จะตรวจพวกแบบฟอร์ม 2013 ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ชื่อของผู้เดินทางว่าตรงตามที่ระบุไว้หรือไม่ ซึ่งครั้งนั้นใช้เวลาประมาณ 5 นาที เมื่อตรวจสอบเสร็จ ก็จะยื่นใบนัดรับวีซ่าให้ (เป็นใบสีชมพู) พร้อมกับแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมในวันที่มานัดรับ
 • เมื่อได้วันนัดมาแล้ว ซึ่งปกติก็ใช้เวลารอไม่นาน ประมาณ 5 – 7 วัน วันมารับให้เตรียมใบนัดรับ (สีชมพู) พร้อมกับเงินชำระค่าธรรมเนียมมาด้วย ซึ่งนัดรับได้ 2 ช่วงคือ 8.30 – 11.30 น. และ 15.00 – 16.00 น.เท่านั้น เมื่อชำระเงินเรียบร้อยให้นำใบเสร็จพร้อมกับใบนัดรับสีชมพูไปยื่นช่องที่ 12 เพื่อแลกเล่มหนังสือเดินทางคืน ส่วนใครที่มาช้าหรือลืมวันนัดรับ ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าสามารถมาในภายหลังได้ แต่ห้ามเกิน 7 วันทำการ หากไม่ว่างให้ส่งตัวแทนมารับก็ได้ ขอแค่มีใบนัดรับและเงินชำระค่าธรรมเนียมมาก็พอแล้ว คนทำงานออฟฟิศส่วนใหญ่มักส่งวินมอเตอร์ไซน์มารับแทน
 • เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของวีซ่าด้วย ได้แก่ หมายเลขวีซ่า ชื่อ – สกุล วัน / เดือน / ปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง วันออกวีซ่า ที่อยู่อาศัย ต้องระบุถูกต้องและครบถ้วน
 • สำหรับใครที่อยากหลีกเลี่ยงความแออัดของคนที่มาขอยื่นวีซ่า การใช้บริการจากบริษัททัวร์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะเมื่อครั้งที่ไปยื่นขอวีซ่าก็มีบริษัททัวร์จำนวนมาก มายื่นเอกสารให้กับผู้ขอวีซ่าเช่นกัน แถมยังใช้เวลาไม่นาน เพราะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ยื่นวีซ่าทำงานรวดเร็วมาก เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการถึง 2 วันเต็มและไม่มีการจัดส่งทางไปรษณีย์ หากจะต้องเสียวันลาหยุด เพราะเรื่องยื่น – รับวีซ่า แนะนำให้ติดต่อบริษัททัวร์ดำเนินให้จะดีกว่า ประหยัดเวลาพักผ่อนของคุณไปตั้ง 2 วัน
 • ใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวพร้อมกับไปดูงาน อาจจะต้องใช้หลักฐานมากกว่าการขอวีซ่าท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ ดังนั้น ควรตรวจเช็คเอกสารและการอัพเดทข่าวสารจากทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยอยู่เสมอ เพราะบางครั้งอาจมีการเปลี่ยนแบบฟอร์มอยู่เรื่อยๆ

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือ สิ่งที่เราต้องเผชิญระหว่างที่ไปยื่นขอวีซ่า จากประสบการณ์ บอกตามตรงว่าไม่ยากเท่าวีซ่าสหรัฐฯหรือประเทศในแถบยุโรป แถมยังใช้เวลาดำเนินการไม่นาน หากใครที่มาช่วงเช้า 8.30 น. คาดว่าจะเสร็จไม่เกิน 11.00 น. เพราะช่องทางตรวจเอกสารมีหลายช่อง และเจ้าหน้าที่ที่นั้นทำงานกันไวมาก ส่วนใครที่ไปยื่นขอวีซ่าเพื่อไปดูงานหรือไปทำธุรกิจ จะใช้เอกสารและการตรวจสอบค่อนข้างเยอะ จึงควรเตรียมเอกสารมาให้ดี

หมายเหตุ  อย่าลืมนำปากกา ลิควิต และที่เย็บกระดาษไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลายืมกันไปมา เพราะคนใช้เยอะและไม่ค่อยมีให้ยืมมากนัก

About the Author