แชร์ประสบการณ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา

แชร์ประสบการณ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา

สำหรับใครที่กำลังจะไปแคนาดา แน่นอนว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือ การหาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อขอเข้าประเทศแคนาดา (ประเทศที่มีนายกหล่อที่สุดในโลก) แม้การเตรียมเอกสารบางขั้นตอนจะยุ่งยากไปบ้าง แต่คุ้มค่ากับการไปเยือนแน่นอน วันนี้ เราจึงอยากมาแชร์ประสบการณ์ การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ให้คนที่กำลังจะไป รวมถึงคนที่กำลังหาข้อมูลได้ทราบกัน ซึ่งมีดังนี้

มาเริ่มกันที่…ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

 • เรายื่นวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาผ่านทาง VFS โดยทำการกรอกแบบฟอร์ม IMM5257E ที่เว็บ  http://www.cic.gc.ca/ ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ดังนั้น ในการกรอกอย่าลืมอ่านให้ละเอียดกันด้วย เมื่อเสร็จแล้วก็ปริ๊นแบบฟอร์มออกมา จะมีประมาณ 6 หน้าและมีบาร์โค๊ดกำกับไว้อยู่
 • ต่อมาคือ กรอกแบบฟอร์มครอบครัวหรือ IMM5654E จะมีทั้งหมด 2 แผ่น เมื่อกรอกเสร็จให้ปริ๊นออกมาด้วย นอกจากนี้ ในเว็บไซต์จะมีเอกสารของทาง VFS consent form มีอยู่ทั้งหมด 3 แผ่น หากผู้ขอยื่นวีซ่ามายื่นด้วยตนเองให้กรอกข้อมูลในหน้าที่ 2 หากส่งตัวแทนมายื่นต้องกรอกข้อมูลในหน้าที่ 3 พร้อมระบุว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวกันอย่างไร เมื่อเสร็จแล้วก็ปริ๊นออกมาเช่นกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ)
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น รายละเอียดเพิ่มเติมหาอ่านได้ที่  http://www.cic.gc.ca/ ว่าต้องอ่าน เพราะมีรายละเอียดที่ต้องทำเยอะมาก
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาและให้เซ็นรับรอง หากใครมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำตัวจริงและถ่ายสำเนามาด้วย 1 ฉบับ
 • ประกันการเดินทาง อันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่เตรียมให้พร้อมก่อนจะดีกว่า
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน เราจองแบบชำระเงินภายหลัง
 • ใบรับรองการทำงานจากทางบริษัท 1 ฉบับ ซึ่งในนั้นจะระบุชื่อของบริษัท ตำแหน่ง เงินเดือน วันเริ่มงาน วันลาหยุดพักผ่อนและจะกลับมาทำงานในวันที่เท่าไร (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของเราอัพสมุดบัญชีทุกเดือนเลยไม่มีปัญหาอะไร มีเงินหลักหมื่นปลายๆ แต่บางคนแค่หลักหมื่นต้นๆก็ผ่านได้ ถ้าเอกสารครบและเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าคุณจะกลับมาเมืองไทย ไม่หลบหนีเข้าเมืองแน่นอน
 • ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการของ VFS ซึ่งการชำระค่าธรรมเนียมในแต่ครั้ง ควรโทรเช็คค่าเงินกับทางเจ้าหน้าที่ก่อน เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินได้ เมื่อได้รับใบเสร็จกลับมาตรวจเช็คข้อมูลให้ครบถ้วนว่า ทางธนาคารระบุข้อมูลถูกต้องทุกตัวอักษรหรือไม่ เพราะหากข้อมูลผิดแม้แต่ตัวเดียว ทำเรื่องกันยาวและแก้ไขยากมาก ระวังข้อนี้เอาไว้ด้วย

วีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์

เอกสารที่เราต้องยื่นทั้งหมดมีอยู่แค่นี้ น้อยกว่าสถานทูตสหรัฐฯและสถานทูตในแถบยุโรปมาก แต่มีข้อแนะนำว่า หากใครอยากทำจดหมายแนะนำตนเองก็สามารถทำได้ โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ใช่บริษัท เช่น การเป็นตัวแทนจำหน่าย ขายของออนไลน์ พ่อค้า – แม้ค้าแบบมีหน้าร้าน เป็นต้น การเขียนจดหมายแนะนำตนเองจะทำให้สถานทูตรู้จักและเชื่อใจเรามากขึ้น

เนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านี้ไม่มีหนังสือรับรองจากทางบริษัท การทำจดหมายแนะนำตนเองว่าคุณเป็นใคร ทำอะไร อยู่ที่ไหน เงินเดือนเท่าไร รูปถ่ายหน้าร้าน เว็บไซต์เป็นอย่างไร จะเป็นทางเลือกที่ดีและทำให้เรามีสิทธิผ่านวีซ่ามากขึ้น ที่สำคัญข้อมูลทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษ เอาล่ะ…เมื่อเตรียมเอกสารกันเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือ…

 • การยื่นเอกสาร เราไปยื่นเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่ตามวันนัดหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจเอกสารว่ามีครบหรือเปล่า เซ็นรับรองสำเนาครบทุกแผ่นหรือไม่ ขาดเหลืออะไรหรืออันไหนที่ไม่ต้องใช้ก็จะดึงออกและยื่นคืนให้เราเลย หลังจากตรวจเช็คเสร็จ ทางเจ้าหน้าที่จะให้ Tracking Number เอาไว้เช็คสถานะทางเว็บไซต์และแจ้งว่า หากสถานทูตแคนาดาต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือต้องการนัดเราเพื่อสัมภาษณ์ก็จะแจ้งกลับมาอีเมลที่ได้ให้ไปในตอนกรอกข้อมูล ดังนั้น หลังจากยื่นเสร็จแล้ว ควรหมั่นเช็คอีเมลบ่อยๆ
 • หลังจากที่กลับบ้านมารอฟังผล ผ่านไปประมาณ 10 วันทำการ ค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียว เมื่อเทียบกับสถานทูตในสหภาพยุโรป ก็มีอีเมลแจ้งมาจากสถานทูตแคนาดาว่า เอกสารของเราได้รับพิจารณาเสร็จเรียบร้อยและส่งคืนให้กับ VFS แล้ว แต่ไม่ได้บอกว่าผ่านหรือไม่ผ่าน คาดว่าคงให้เราไปลุ้นกันเอาเองหลังเปิดซองเอกสาร
 • เจ้าหน้าที่จากทาง VFS จะโทรรับรองว่าเอกสารของเราได้ถูกส่งกลับคืนมาเรียบร้อยแล้ว และจะทำการส่ง ems ในลำดับถัดไป ซึ่งในขั้นตอนนี้ไม่สามารถถามผลการพิจารณาวีซ่าผ่านทางโทรศัพท์ได้ ต้องให้ผู้ยื่นขอวีซ่ารับทราบผลด้วยตนเองเท่านั้น
 • ประมาณ 2 วัน เอกสารก็มาส่งที่หน้าบ้าน เมื่อเปิดดูก็เรียบร้อย…ไปลุยแคนาดากันได้เลย

จากการขอวีซ่าประเทศแคนาดา บอกเลยว่าไม่ยากแถมเอกสารที่เตรียมไปก็น้อยมาก เราไม่ต้องยื่นด้วยตนเอง แต่สามารถยื่นขอวีซ่าผ่านทางตัวแทนได้เลย คาดว่าทัวร์ส่วนใหญ่จะมีบริการให้กับลูกค้าในเรื่องนี้อยู่แล้ว ขอแค่เตรียมเอกสารที่สถานทูตต้องการให้ครบ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน หมั่นเช็คอีเมลบ่อยๆ บอกเลยว่าการไปเยือนแคนาดา ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนคิดเลย เราคอนเฟิร์ม

About the Author