ARTICLE

ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า

30 ประเทศที่คนไทยเที่ยวได้แบบไม่ต้องขอวีซ่า

30 ประเทศที่คนไทยเที่ยวได้แบบไม่ต้องขอวีซ่า การตรวจลงตรา หรือ วีซ่า เป็นเอกสารซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการแสดงว่าได้อนุญาตให้ต่างด้าวบุคคลนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศที่...
Continue Reading
เที่ยววังเวียง-ใครๆก็ไปได้

เที่ยววังเวียง ใครๆก็ไปได้ 

เที่ยววังเวียง ใครๆก็ไปได้  การไป เที่ยววังเวียง เป็นอีกทริปหนึ่งที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นเมืองในแขวงเวียงจันทร์ที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก ทำให้แขวงแห่...
Continue Reading
เที่ยวปากเซ

เที่ยวปากเซ 

เที่ยวปากเซ  “ ปากเซ ” เป็นเมืองที่ยังคงมีการพัฒนาอยู่น้อยมาก แต่เพราะเหตุนี้แหละ ที่ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนที่เป็นมิตร สภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยมีมลพิษมากนัก รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณีที...
Continue Reading
แชร์ประสบการณ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา--1

แชร์ประสบการณ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา

แชร์ประสบการณ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา สำหรับใครที่กำลังจะไปแคนาดา แน่นอนว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือ การหาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อขอเข้าประเทศแคนาดา (ประเทศที่มีนายกหล่อที่สุดในโลก) แม้การเตรียมเอกสารบางขั้นตอนจะยุ่งยากไปบ้าง แต่คุ้มค่ากับการไปเยือนแน่นอ...
Continue Reading
วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน

ขอวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน บอกหมดแบบไม่กั๊ก

ขอวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน บอกหมดแบบไม่กั๊ก “เยอรมัน” เป็นประเทศหนึ่งที่เราอยากไปมานานแล้วและอยากแชร์ประสบการณ์การขอวีซ่าแบบครั้งเดียวผ่านฉลุยให้ผู้อ่านทุกคนได้เตรียมตัว เ...
Continue Reading