Book Now!

BAZHKG30  ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน

✈️เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก

🎢วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว

🛍ช้อปปิ้งจิมซาจุ๋ย หลอหวู่ วัดกวนอู

☺️ชมโชว์หยวนหมิง ตลาดใต้ดินกงเป่ย

💎พิเศษ!! ชมโชว์ม่านน้ำ 3D MANGROVE GROOVE