Book Now!

 HKG LANTAU SZX ZHU MFM 4D3N BY HX ( BฺAZHKG26 )

📍บินเช้า –กลับดึก เที่ยวสุดคุ้ม 4 เมือง
📍เยือนยุโรปกลางเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยน
📍ชมพระราชวังหยวนหมิง
📍 ไหว้พระเสริมดวง วัดหวังต้าเซียน
📍หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรวัดแชกงหมิว
📍ช้อปปิ้งถนนนาธาน หวอวุ่-ตลาดกงเป่ย
📍ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล
📍มื้อพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ