Book Now!

 HKG SZX ZHU MFM 4D3N BY HX ( BAZHKG27 )

📍เที่ยวสุดคุ้ม 4 เมือง เยือนยุโรปกลางเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยน
📍 ชมพระราชวังหยวนหมิง
📍หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรที่วัดแชกงหมิว
📍ช้อปปิ้งถนนนาธาน หวอวุ่-ตลาดกงเป่ย
📍ประทับใจกับหอไอเฟล
📍มื้อพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ