Book Now!

HONG KONG NONG PING 3D2N BY HX  ( BฺAZHKG04 )

📍บินเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน
📍ชมแสงสีแสง SYMPHONY OF LIGHTS
📍นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
📍ไหว้พระขอพรพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
📍ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนนาธาน
📍ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัสเบย์
📍ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak ชมจุดวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง