Price: 47,900
Book Now!

เที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้แสนสวย..สุดโรแมนติก
นีซ- เอ็กซ์อองโพรวองซ์-อาวิยอง-โมนาโค
มอนเตคาร์โล-กราซ-คานส์-มาร์เซย์
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS

ขอนำท่านเดินทางข้ามขอบฟ้าสู่ประเทศฝรั่งเศส เริ่มจากเฟร้นช์ริเวียร่า เที่ยวเมืองนีซ ที่ตั้งรีสอร์ทหรูที่โด่งดัง เยือนเมืองคานส์ส ถานที่จัดประกวดมหกรรมภาพยนตร์โลก โมนาโครัฐอิสระเล็กๆ ที่มากด้วยเสน่ห์และโด่งดังจากมอนติคาร์โลคาสิโน สู่เมืองสำคัญทางศาสนาอาวิยอง สัมผัสความสวยงามตื่นตาตื่นใจของแคว้นโพรวองซ์ของฝรั่งเศส ริมฝั่งทะเลน้ำสีครามแห่งเมดิเตอร์เรเนียน หรือที่ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า โค๊ท ดา ซูร์ เมืองน้อยใหญ่ริมเมดิเตอร์เรเนียน ที่สวยงามดั่งภาพวาด บ้านเรือนริมทะเลมีระเบียบ สะอาด น้ำใสสีคราม เรือยอร์ชใหญ่น้อย จอดเรียงรายผสมผสานกับธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมชมวัฒนธรรม, ศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันงดงามต่าง ๆ มากมายหลายแห่งน่าตื่นตื่นใจ

 

• นีซ  เมืองชั้นนำของรีสอร์ตแถบเฟรนช์ริเวียรา มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น หมู่บ้านที่เป็นป้อมปราการ,โบสถ์หลายสไตล์, บริเวณท่าเรือยอร์ช, พิพิธภัณฑ์และอาร์ตแกเลอรี่
• อาวิยอง  เมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงและรู้จักกันในชื่อ เมืองแห่งพระสันตะปาปาที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีเทศกาลประจำปีดึงดูดนักท่องเที่ยวนับแสนให้เดินทางมาชมละคร การเต้นรำ ภาพยนตร์ และการแสดงข้างถนนทุกปี
• โมนาโค  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เมืองมอนเตคาร์โล เมืองบนภูเขากับทะเลสวยและการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง ฟอร์มูล่า วัน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและยังเมืองตากอากาศของบุคคลสำคัญทั่วโล และเป็นแหล่งคาสิโนชื่อดังและมีความหรูหราและงดงาม
• โพรวองซ์  แคว้นอันเป็นที่ตั้งของเมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองซ์ เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม – ตุลาคม 2560 // 10-16 ส.ค./ 21-27 ก.ย./ 05-11 ต.ค./ 19-25 ต.ค.2560 

*********************************************************************************************************************

Day1

วันแรก           กรุงเทพฯ

23.00 น.       นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

Day2

วันที่สอง          โดฮา-นีซ (ฝรั่งเศส)- มอนเตคาร์โล (โมนาโค)-นีซ

02.05 น.         ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา  โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส  เที่ยวบินที่ QR837

04.45 น.          เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

07.45 น.          นำท่านออกเดินทางสู่เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส  เที่ยวบินที่ QR053

13.05 น.          เดินทางถึงเมืองนีซ Nice ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางชมเมืองนีซ เมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของฝรั่งเศสในแคว้นที่ชื่อว่าโพรวองซ์แอลป์โกตดาซูร์ ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองที่มีสถาปัตยกรรมแบบเจนัวส์เด่นตระหง่านให้ผู้มาเยือนได้หลงใหล อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางอำนาจในการปกครองเขตแอลป์-มารีดีม และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศฝรั่งเศส ชมจัตุรัสเมสซิน่า จัตุรัสซึ่งประดับด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีน้ำพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิกตั้งอยู่เรียงราย ซึ่งนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเป็นย่านซื้อของฝากจากนีซในราคาถูก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ราชรัฐโมนาโค Monaco หรือที่ท่านอาจคุ้นเคยในชื่อของ มอนติคาร์โล Monte Carlo รัฐอิสระเล็กพื้นที่เพียง 1 ตารางไมล์แต่กับมีรายได้มากมายจากการที่เป็นเมืองปลอดภาษี มีมอนติคาร์โล คาสิโนที่โด่งดังสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศและยังมีเรื่องราวของราชวงศ์ Grimaldi ที่เป็นที่สนใจของผู้คนจากทั่วโลก มีบริเวณเมืองเก่าเดอะร็อคที่ตั้งอยู่บนเชิงผาสูงริมฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม จนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาเยือนโมนาโคอย่างต่อเนื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่านได้ชมความงามของมอนติคาร์โลจนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองนีซ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Park Inn Nice by Radisson หรือระดับเทียบเท่า

 

Day3

วันที่สาม         นีซ-กราซ-เอ็กซ์อองโพรวองซ์

เช้า                    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองกราซ Grasse (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองที่ขึ้นชื่อทางด้านการผลิตน้ำหอมของฝรั่งเศสและของโลก ตัวเมืองตั้งอยู่บนภูเขามีไร่ดอกไม้จำนวนมากไม่เพียงแค่มะลิพันธุ์ที่ดีที่สุดที่แขกมัวร์นำมาจากตะวันออกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงดอกไม้แทบทุกชนิดที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตน้ำมันหอมหรือหัวเชื้อที่เรียกว่า Essential Oil จึงไม่น่าแปลกใจที่กราซได้รับการขนานนามว่า “เมืองหลวงแห่งน้ำหอมของโลก” สำหรับนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำหอมและยังเป็นแหล่งที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำหอมของแท้ นำท่านชม โรงงานผลิตน้ำหอม ให้ท่านชมกรรมวิธีการผลิตน้ำหอมชั้นเลิศ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาโรงงาน

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่เมืองเอ็กซ์โพรวองซ์ เมืองเก่าที่ยังมีอารยธรรมของชาวโรมันหลงเหลืออยู่เป็นอย่างมาก เป็นเมืองที่ตั้งรกรากมาตั้งแต่ 100 ปี ก่อนคริสต์ศักราช อายุกว่า 2,100 ปีมาแล้ว และเป็นอดีตเมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์ เป็นศูนย์กลางอำนาจและความเจริญของแคว้น  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Novotel Aix en Provence Pont de L’Arc หรือระดับเทียบเท่า

 

Day4

วันที่สี่            เอ็กซ์อองโพรวองซ์-อาวิยอง

เช้า                 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ ที่มีลักษณะคล้ายถนนช็องเซลิเซ่ที่ปารีส มีร้านขายกาแฟที่ตั้งมาแต่เก่าแก่ตั้งแต่ปี ค.ศ.1792 เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองซ์ชมอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยโรมัน ที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ต่อมามีการปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึ้น ปัจจุบันจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเมืองหนึ่งโดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคมของทุกปี และยังเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยที่มีชือ่เสียงของประเทศและความเก่าแก่กว่า 600 ปี

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่เมืองอาวิยอง Avignon (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองเก่าที่ยังคงความงดงามและคลาสสิคที่สุด จนได้รับการขนานนามว่า The Jewels of the Southern Rhone อันเป็นเมืองในยุคกลางที่พระสันตะปาปาคลีเมนต์ ที่ 5 แห่งโรมที่อพยพหนีความวุ่นวายทางการเมืองมาตั้งศูนย์กลางทางศาสนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11-12

ก่อนนำท่านเข้าชมปาเลส์ เด ปาปส์ (Palais des Papes/Palace of the Pope) หรืออดีตพระราชวังของพระสันตะปาปา สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเคยเป็นที่ประทับขององค์พระสันตะปาปาถึง 7 พระองค์ โดยมีตัวกำแพงเมืองล้อมรอบวังพระสันตปาปาไว้ ทำให้กลายเป็นสถานที่สำคัญของแคว้นโพรวองซ์ ปัจจุบันแม้จะถูกทำลายไปจากการเกิดเพลิงไหม้ในบางส่วนแต่ก็ได้รับการบูรณะกลับมาเป็นเหมือนดังเดิมรายรอบด้วยกำแพงเมืองเก่าแม่น้ำโรนที่ไหลผ่านวังพระสันตปาปา ผ่านชมสะพานคอนกรีตโบราณขาดเหลือไม่ถึงครึ่งชื่อสะพานเบเนเซ่อันโดดเด่นและสะดุดตา

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Novotel Avigon Nord Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

Day5

วันที่ห้า            อาวิยอง-มาร์เซย์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมาร์เซย์ Marseille (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศฝรั่งเศส ยิ่งกว่านั้นเมืองนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ตั้งอยู่ริมหาดริเวียร่าที่สวยงาม ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส เที่ยวชมเมืองท่าเก่า Old Port ให้ท่านได้ซึมซับกลิ่นอายของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

จากตัวเมืองท่านจะเห็นโบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด Basilique Notre Dame La Garde โบสถ์ที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเมือง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปของพระแม่มารีเป็นองค์ประธาน ถือเป็นสถานที่ที่คนท้องถิ่นมักมาขอพรกับพระนางก่อนออกเดินเรือและเมื่อเดินเรือปลอดภัยกลับมา ก็มักจะนำเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแก้บน

รวมทั้ง Cathedrale de la Major Marseille โบสถ์สวยและยิ่งใหญ่อลังการในสไตล์โรมัน และไบแซนไทน์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ภายใต้การปกครองของนโปเลียนที่ 3

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                  มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์บริเวณศูนย์กลางเมืองมาร์เซย์ที่สุดคึกคักและเปรียบเหมือนประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน ให้ท่านลองหาชิมกาแฟจากฝีมือเจ้าของคาเฟ่ท้องถิ่น ผู้สืบทอดศิลปะการชงกาแฟมาอย่าง ภาคภูมิใจนับศตวรรษ พร้อมซึมซับกลิ่นอายของเมืองเก่า และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลอยู่ไม่น้อย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Novotel Marseille Centre Prado หรือระดับเทียบเท่า

 

Day6

วันที่หก           มาร์เซย์-คานส์-นีซ-โดฮา

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคานส์ Cannes เมืองแห่งเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) หากใครที่คลั่งไคล้ดาราพลาดไม่ได้ที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล่ เด เฟสติวาล ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก นอกจากนี้เมืองคานส์ยังมีชายหาดที่โด่งดังที่รู้จักกันในนาม ชายหาดริเวียร่าที่เต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราริมชายหาด และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองนีซ

17.10 น.            ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา  โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส  เที่ยวบินที่ QR054

23.55 น.           เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 

Day7

วันที่เจ็ด            โดฮา-กรุงเทพฯ

01.55 น.            นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส  เที่ยวบินที่ QR834

12.40 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

********************************************************************************************************************************************