Book Now!

SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ 5D3N    (BPVG05)

📍ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียวเจี่ยว

📍ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (ชั้น118)

📍ร้าน Starbucks Reserve Roastery

📍พิเศษ!! ขาหมูซูโขว, เสี่ยวหลงเปา, ไก่แดง