Price: 37,900
Book Now!
มัลดีฟส์

มัลดีฟส์

4 วัน 2 คืน

– ห้องพักหลากหลายสไตล์ สุดชิค  ติดริมหาดหรือห้องพักกลางทะเล 

– เดินทางไป – กลับ ที่พัก-สนามบิน  โดย Speed  Boat  สะดวกสบายตลอดการเดินทาง

– พิเศษ ! อิ่มอร่อยไม่อั้นกับอาหารและเครื่องดื่ม  ณ “Ocean  Restaurant”  ทั้งวันตลอดการเข้าพัก

– ฟรี ! บริการซันดาวน์เนอร์ คานาเป้  ที่ห้องอาหาร “Viu  Bar”  (18.30-19.30  All  Inclusive)

– ฟรี ! สนุกกับกิจกรรมทางน้ำ  อาทิ เรือแคนู , วินด์เซิร์ฟ , กระดานโต้คลื่น , ตลอดการเข้าพัก

– ฟรี ! สนุกผ่อนคลายกับกิจกรรมต่างๆ  โดยผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์

– เดินทางโดยสายการบิน Srilankan  Airlines  ไฟล์ทบินสวย ไปเช้า กลับดึก  คุ้มค่าเต็มอิ่ม

   ที่มัลดีฟส์  สวรรค์บนดิน

กำหนดการเดินทาง

เดือนเมษายน 2559 – เดือนมีนาคม 2560

 

Day1

07.00 น.            เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ “S”

ประตู 9 สายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์

09.00 น.            ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 403

10.55 น.            ถึงสนามบิน กรุงโคลอมโบ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโคลอมโบ)

13.25 น.            ออกเดินทางต่อไปยังมัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 115

14.20 น.            ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

                        นำท่านเดินทางโดยเรือเร็ว Speed Boat (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ไปยัง “CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES”   รีสอร์ทหรูระดับ 4 ดาว เปิดใหม่ล่าสุดในเครือ CENTARA (กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ หมายเลข 12 โรงแรม CENTARA ณ สนามบินมัลดีฟส์) 

 15.30 น.           เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ห้องพัก OCEAN FRONT BEACH VILLA … จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  *** ฟรี !!! บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและอุปกรณ์ทางน้ำ (ชนิดไม่มีเครื่องยนต์) เช่น เรือแคนู, เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก

*** อิ่มอร่อยไม่อั้น กับอาหารและเครื่องดื่มตลอดวัน อาทิเช่น ชา-กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เครื่องดื่มน้ำอัดลมและน้ำแร่ ตลอดวัน, และบาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด  ,เบียร์ และค็อกเทล ระหว่างเวลา 11.00 น. – 00.00 น. ตลอดการเข้าพัก

*** บริการ ซันดาวเนอร์ คานาเป้ ณ “VIU BAR” ระหว่างเวลา 18.30-19.30 น. ตลอดการเข้าพัก

เย็น                   บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)

 

Day2

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)

หลังรับประทานอาหารเช้า … ท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านที่ต้องการดำน้ำตื้นดูประการังรอบๆ เกาะ สามารถยืมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นจาก DIVE CENTER ได้ฟรี !

หรือท่านที่ไม่ออกไปดำน้ำ … ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่นำโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่มเติมได้ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และ 15.30-16.30 น. ของทุกวัน … อาชิเช่น :  หฐโยคะ (Hatha Yoga), รำไทชิ (Tai Chi), การนั่งสมาธิ (Meditation), พิลาทิส (Pilates on mat),  Stretching Class, การพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่างๆ (Animal Towel Folding), โยคี ลาทิส – การผสมผสานกันระหว่างโยคะและพีลาทิส(Yogilates), มวยไทย (Thai Boxing) เป็นต้น  (กรุณาเช็คตารางเวลากับเจ้าหน้าที่รีสอร์ทอีกครั้ง)

กลางวัน – เย็น    บริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT

Day3

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)

หลังอาหารเช้า … ท่านสามารเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำต่างๆ มากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น                            เรือแคนู,  เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น เป็นต้น

12.00 น.            เช็คเอาท์ออกจากห้องพัก (ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ที่เคาน์เตอร์ของรีสอร์ทได้)

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)

                        อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ….

18.00 น.            นำท่านเดินทางโดยเรือ SPEED BOAT สู่สนามบิน (กรุณาเช็ครอบเรือกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

20.45 น.            ออกเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเที่ยวบินที่ UL 104 

22.40 น.            เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลี่ยนเครื่อง)

Day4

01.40 น.            ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL 402

06.35 น.            เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ  ยกเว้นเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์